Нормативна база коледжу

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

       ДЕТАЛЬНІШЕ

      ДЕТАЛЬНІШЕ

СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг

Статут Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Положення про ліцей “Політ”

Положення про ДЗОВ “Ерудит”

Положення про педагогічну раду

Положення про комп’ютерну школу “Олімп”

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про організацію курсів підвищення кваліфікації

Положення про стажування

Положення про директорат

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (загальні питання)

Положення про науково-методичну раду

Положення про організацію наукової та науково-дослідної діяльності

Положення про організацію та проведення наукових заходів 

Положення про планування та облік основних видів роботи педагогічних та науково-педагогінчих працівників коледжу.

ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників Кременчуцького педагогічного коледжу

Положення про НМКНД

Положення про Вчену раду

Положення про кафедри

Положення про студентське наукове товариство

Положення про навчальні видання та видавничу діяльність

 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ (загальні питання)

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про освітні програми

Положення про організацію індивідуального навчання в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про дистанційне навчання

Положення про навчально-методичний відділ

Про дотримання вимог, визначених Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №132 о/д від 30.08.2021 р.

Положення про виконання курсових робіт

Положення про комісію із забезпечення якості освіти

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (загальні питання)

Положення про проведення урочистої церемонії нагородження “Гордість коледжу”

Положення про навчальні кабінети, лабораторії, спортивні зали , майстерні, спортивні майданчики Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Положення про атестацію навчальних кабінетів, лабораторій, спортивних залів, майстерень, спортивних майданчиків Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Положення по зразковий кабінет, спортивну споруду Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Положення про Книгу пошани 2020

Положення про Школу професійної майстерності викладача

 

НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про студентське самоврядування

Положення про перевід студентів на навчання за державним замовленням

Положення про порядок призначення i виплати стипендiї у Кременчуцькому педагогiчному коледжi імені А.С. Макаренка

Витяг з “Положення про первинну профспілкову організацію студентів Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка”

НОРМАТИВНА БАЗА З ВИБОРІВ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Положення про обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та працівниками для участі у виборах директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Положення про порядок проведення виборів директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Порядок реєстрації та роботи представників ЗМІ на виборах директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка  

Порядок організації роботи спостерігачів  на вибрах директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка