Розглянули підсумки діяльності коледжу та пріоритетні завдання в умовах сьогодення, проаналізували стан, проблеми та перспективи науково-дослідної діяльності закладу освіти, затвердили документацію, яка регламентуватиме освітню діяльність коледжу у 2023/2024 н.р. на засіданнях вченої ради академії та педагогічної ради коледжу.