28 квітня 2022 року відбулося чергове засідання ради стейкхолдерів освітньо-професійних програм Дошкільна освіта спеціальності 012 Дошкільна освіта Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка.

    З вітальним словом до присутніх звернулася директорка закладу Леся Крупіна. Вона також проінформувала присутніх про виклики сьогодення та нагальні питання, які стоять перед закладом в організації життєдіяльності в умовах військового стану.

     Координувала роботу заходу завідувачка відділення дошкільної освіти Олена Бровата, яка повідомила про порядок денний та регламент роботи засідання.

    Заступник директора з навчальної роботи Віктор Шакотько акцентував увагу присутніх на меті, завданнях та змісті роботи ради стейкхолдерів.

    Завідувачка відділення Олена Бровата звернулася до членів ради стейкхолдерів щодо питання моніторингу та перегляду ОПП  Дошкільна освіта за освітніми рівнями Фахова передвища освіта та І (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
    До обговорення діючих освітньо-професійних програм активно долучилися: Олена Половіна, кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; Олена Гнізділова, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; Ніна Омельяненко, шеф-редактор управлінських видань MCFR: Освіта, очільник ВГО „Асоціація працівників дошкільної освіти”; Ірина Моргун,  методист з дошкільної освіти  Полтавської академії неперервної  освіти ім. В.М. Остроградського.
    Також, до розмови долучилися практики, Анжела Коваль, вихователь-методист дошкільного відділення гімназії „Провесінь” Львівської міської ради, випускниця коледжу.

    Пропозиції, які прозвучали в ході обговорення були підтримані та взяті до уваги гарантами освітніх програм.
    Конструктивний полілог однодумців з актуальних питань забезпечив високий рівень коефіцієнту корисної дії та приємного спілкування з колегами.
    Дякуємо всім, хто постійно співпрацює з нами для забезпечення якості дошкільної освіти. Разом плекаємо покоління фахівців, для яких дошкільна справа стане сенсом життя.