27 квітня 2022 року на відділенні фізичного виховання Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка відбулося онлайн-засідання Ради стейкхолдерів

     27 квітня 2022 року на відділенні фізичного виховання Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка відбулося онлайн-засідання Ради стейкхолдерів, у якому взяли участь: заступник директора з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук Шакотько Віктор Васильович; керівник відділення фізичного виховання, старший викладач кафедри ТМФВ Прокопенко Юлія Станіславівна; завідувачка кафедрою ТМФВ, кандидат наук у галузі фізичного виховання та спорту, доцент Кудряшова Тетяна Іванівна; доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Карабанов Євгеній Олексійович; асистент кафедри ТМФВ, голова циклової комісії викладачів фізичного виховання Філіпов Євгеній Валерійович; здобувачі вищої освіти освітнього ступеня бакалавр спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура): Кареліна Дар’я, Гальчинська Олександра та зовнішні стейкхолдери:  Антонова Олена Іванівна – завідувачка кафедри здоров’я людини та фізичної культури КрНУ імені Михайла Остроградського, кандидат біологічних наук, доцент; Медведенко Олег Володимирович – керівник управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Сошенко Дмитро Володимирович – директор Комунального закладу фізичної культури і спорту “Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені олімпійського чемпіона Володимира Кисельова” Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Михайлова Тетяна Миколаївна – учитель фізичної культури вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Кременчуцького ліцею №25 “Гуманітарний колегіум” Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Ралко Алла Вікторівна – учитель фізичної культури вищої кваліфікаційної категорії Кременчуцької гімназії №1 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.
    З вітальним словом до учасників засідання звернувся заступник директора з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук Шакотько В.В., який наголосив на тому, що сучасні вимоги освітнього процесу передбачають активну участь у ньому зацікавлених сторін, тобто стейкхолдерів, звернув увагу на основні напрямки роботи Ради.
    На порядку денному було обговорення питання щодо освітньо-професійних програм: Середня освіта (Фізична культура) для першого (бакалаврського) рівня та фахового молодшого бакалавра спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура).
    Керівник відділення фізичного виховання Прокопенко Юлія Станіславівна  ознайомила  з особливостями організації освітнього процесу на відділенні фізичного виховання, представила основні складові освітньо-професійних програм, акцентуючи увагу на компетентнісному підході та дотриманні вимог, що відображені в програмних результатах навчання, практичному спрямуванні освітніх і вибіркових компонентів.
    У ході обговорення всіма учасниками засідання було внесено пропозиції щодо збільшення кредитів на практичну складову, розширення блоку дисциплін вільного вибору, щоб зробити ОПП більш привабливою для здобувачів.
    Надзвичайно приємно було почути схвальні відгуки від стейкхолдерів, які працюють в закладах загальної середньої освіти, на базі яких студенти  проходять практичну підготовку. Стейкхолдери підкреслили, що здобувачі мають якісну підготовку, нестандартно підходять до вирішення завдань, добираючи цікаві вправи, що є свідченням того, що освітньо-професійна програма дійсно спрямована на формування компетентного майбутнього фахівця.
    Зустріч підтвердила, що рухаємося ми у правильному напрямку і лише за умови ефективної співпраці зможемо досягнути поставлених цілей.