16.03.23 р. відбулось чергове робоче засідання здобувачів освіти та випускників коледжу ОПП ˮДошкільна освітаˮ Обласного коледжу ˮКременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С.Макаренкаˮ Полтавської обласної ради

16.03.23 р. відбулось чергове робоче засідання здобувачів освіти та випускників коледжу ОПП ˮДошкільна освітаˮ Обласного коледжу ˮКременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С.Макаренкаˮ Полтавської обласної ради, у якому прийняли участь здобувачі груп ДО-11Б, ДО-21Б, ДО-31, ДО-41Б, випускники різних років навчання та члени кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти. На засіданні виступила кандидат педагогічних наук, декан педагогічного факультету Віра УСАТЕНКО та ознайомила випускників з оновленою структурою навчального закладу. Гарант овітньо-професійної програми, кандидат психологічних наук Тетяна ЯЦЕНКО ознайомила з особливостями ОПП ˮДошкільна освітаˮ, повідомила про нові дисципліни за вибором на 22-23 н.р. Кандидат наук з фізичної культури і спорту Віталій ОСІПОВ та завідувач відділення дошкільної освіти та фізичного виховання Олена БРОВАТА ознайомили здобувачів та випускників з сертифікатними програмами, які запроваджуються у закладі з 2023 року. Під час круглого столу разом з випускниками та здобувачами обговорили шляхи удосконалення ОПП та освітнього процесу.