13 лютого 2023 року відповідно до плану роботи Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка“ відбулося засідання вченої ради.

13 лютого 2023 року відповідно до плану роботи Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка“ відбулося засідання вченої ради.
На порядку денному розглядалися питання:
– звіт про роботу Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка“ Полтавської обласної ради за 2022 рік;
– фінансове забезпечення академії та ліцею й основні завдання щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг;
– порядок реалізації права на академічну мобільність в Обласному коледжі „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка“ Полтавської обласної ради;
– розгляд Положення про сертифікатні програми Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка“ Полтавської обласної ради;
– план заходів із запобігання та протидії корупції.
Кандидат педагогічних наук, директор коледжу Леся КРУПІНА підбила підсумки роботи Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка“ за 2022 рік та окреслила перспективи на 2023 рік. Запропонувала затвердити звіт про роботу коледжу за 2022 рік та основні напрями діяльності.
Головний бухгалтер Ірина АНДРІЙЧУК проінформувала про фінансове забезпечення академії та ліцею й основні завдання щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг та визначила можливості збільшення надання платних освітніх послуг шляхом розширення програм курсів підвищення кваліфікації, впровадження сертифікатних програм, надання консультаційних послуг з логопедії.
Кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-методичної роботи Наталія ДЕНЬГА ознайомила з порядком реалізації права на академічну мобільність в Обласному коледжі „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка“ Полтавської обласної ради, а кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, заступник директора з навчальної роботи Віталій ОСІПОВ – з положенням про сертифікатні програми Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка“ Полтавської обласної ради та запропонували затвердити вказані документи.
Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції Віра УСАТЕНКО ознайомила з планом заходів із запобігання та протидії корупції у коледжі на 2023 рік.
Членами вченої ради схвалені відповідні рішення щодо розглянутих питань.