Сьогодні відбулося спільне засідання циклової комісії викладачів математичних дисциплін і інформатики педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії та обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка“ Полтавської обласної ради

   Сьогодні відбулося спільне засідання циклової комісії викладачів математичних дисциплін і інформатики педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії та обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка“ Полтавської обласної ради в рамках програми академічної мобільності. Працювали над темою „Змістовно-організаційна модернізація формування предметно-методичної та інформаційно-цифрової компетентностей кваліфікованих кадрів для НУШ у процесі викладання математичних і комп’ютерних дисциплін“. Розглянули засоби візуалізації як інструмент організаційної модернізації формування предметно-методичної компетентності здобувачів освіти на заняттях дисциплін математичного циклу в умовах змішаного навчання, форми і методи активізації освітньої діяльності здобувачів освіти на заняттях з інформатики, шляхи формування предметної компетентності та навичок педагогічного партнерства у здобувачів освіти засобами ігрових технологій та напрямки підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання мультимедійних засобів в умовах змішаного навчання.
   Такі спільні засідання надихають, дають бажання працювати, розвивати свою фахову компетентність.