Підсумкова атестація

Склад голів екзаменаційних комісій з підсумкової атестації здобувачів освіти та присвоєння їм освітньокваліфікаційного рівня вищої освіти „Молодший cпеціаліст“ та освітньо-професійного ступеня „Фаховий молодший бакалавр“ у 2022/23 навчальному році
Графік роботи екзаменаційних комісій