Правила поведінки здобувачів освіти у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії

1. Загальні положення

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії  (далі – Академія) розроблені на основі норм Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», підзаконних актів чинного законодавства, локальних нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.
1.2. Правила розміщуються на офіційному веб-сайті Академії.
1.3. Правила є обов’язковими для виконання здобувачами освіти, науково-педагогічним працівниками, іншими співробітниками та відвідувачами КПК та забезпечують громадський порядок, забороняють дії, які можуть загрожувати особистій безпеці, життю та здоров’ю інших осіб.

2. Загальні правила поведінки на території і в приміщеннях

2.1. Учасники освітнього процесу, інші працівники та відвідувачі Академії зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд. Не допускається вхід та присутність на території та в приміщеннях Академії в одязі, який порушує правила перебування в державних установах, норми громадського порядку, мати на одязі надписи із закликами до насильства, релігійної, міжрасової та міжнаціональної ворожнечі, непристойні заклики та образливі надписи.
2.2. Особам, які перебувають на території Академії забороняється:
 • палити та вживати наркотичні засоби;
 • находитися в стадії алкогольного сп’яніння;
 • нецензурно висловлюватись або вживати слова, які ображають честь та гідність громадян;
 • перешкоджати роботі працівників Академії;
 • пошкоджувати будівлі, майно та обладнання Академії;
 • мати при собі колючі, ріжучі та рублячі предмети або інструменти, які не пов’язані з виробничим чи освітнім процесом, холодну та вогнепальну зброю, іншу зброю, пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами, муляжі зброї, піротехнічні пристрої, вибухові, отруйні, сильнодіючі, легкозаймисті, наркотичні та нарковмисні речовини, речовини з різким запахом та вираженою дратівною дією;
 • проходити до приміщення з собаками, котами, іншими домашніми чи хижими тваринами та птицею, крім собак-поводирів, візками.

3. Студенти зобов’язані:

 • дотримуватися моральних, етичних норм;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану, відвідувати заняття;
 • виконувати у встановлені терміни усі види завдань, що передбачені навчальними планами і програмами;
 • дбайливо користуватись аудиторним обладнанням, меблями, комп’ютерною технікою, книжковим фондом, іншим майном.