Одноразова адресна грошова допомога

Інформація випускникам про надання одноразової адресної грошової допомоги

До уваги випускників 2020 року ( ОКР Молодший спеціаліст та ОС Бакалавр), які навчалися на денній формі за регіональним замовленням!

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, які навчалися за регіональним замовленням денної форми навчання і здобули освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст або освітній ступінь Бакалавр за cпеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти необхідно:

  1. при працевлаштуванні у заклади загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти укласти Договір про працевлаштування випускників Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка.
  2. подати до юрисконсульта   не пізніше  03 жовтня 2020 року такі документи:
  • Договір про працевлаштування випускників (оформлюється у закладі загальної середньої освіти або ПТНЗ) в 3-х примірниках. Бланк договору додається.
  • Заяву на отримання допомоги на ім’я директора коледжу. Зразок заяви додається.
  • Ксерокопію трудової книжки з відповідним записом, завірену мокрою печаткою відділу освіти або ПТНЗ.
  • Ксерокопію паспорта (1,2,11стор.) та ідентифікаційного коду, завірених особисто.
  • Довідку або витяг з наказу про прийняття на роботу.

Нормативні документи:

– постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2006 року №1361 “Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категорiям випускникiв закладiв вищої освіти” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №335 від 18.05.2017р.та № 597 від 10.07.2019);

– наказ МОН України від 19.12.2019р. № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категорiям випускникiв закладів вищої освіти»