Навчальна робота

Навчальна робота в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка

Освітньо-професійна програма за спеціальністю 012 Дошкільна освіта Фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма за спеціальністю 013 Початкова освіта Фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Фаховий молодший бакалавр