Моніторинг якості освіти

2023-2024 н.р.

Опитування щодо оцінки діяльності академії за 2023 рік


2022-2023 н.р.

Анкетування для студентів “Викладач очима студентів”

Рейтинг викладачів за анкетою «Викладач очима студента» 2022/2023 н.р.

Моніторинг організації освітньої діяльності на початку ІІ семестру 2022-2023 н.р. (опитування здобувачів освіти)

Моніторинг організації освітньої діяльності викладачів на початок ІІ-го півріччя 2022/2023 н.р.(опитування викладачів)