Колегіальні та дорадчі органи

Збори трудового колективу

Вчена рада

Наглядова рада