З 11 по 13 червня 2024 року на кафедрі початкової освіти, гуманітарних дисциплін та інформатики відбулася підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта.

Комплексну перевірку й оцінку теоретичної та практичної фахової підготовки студентів-випускників здійснювала екзаменаційна комісія у складі: Геннадія Москалика, доктора філософських наук, професора, директора Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Лесі Крупіної, кандидата педагогічних наук, директора Обласного коледжу “Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка” Полтавської обласної ради; Наталії Деньги, кандидата педагогічних наук, заступника директора з науково-методичної роботи; Віри Усатенко, кандидата педагогічних наук, декана педагогічного факультету; Світлани Барди, доктора філософії за спеціальністю 013 Початкова освіта, доцента кафедри початкової освіти, гуманітарних дисциплін та інформатики.
Під час виконання тестових завдань, відповідей на запитання екзаменаційних білетів здобувачі освіти продемонстрували належний рівень сформованості загальних та професійних компетентностей. Екзаменаційною комісією прийнято рішення про присвоєння випускникам кваліфікації “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти” та видачу дипломів звичайного зразка та з відзнакою з урахуванням рекомендацій випускової кафедри.

Щиро вітаємо здобувачів із присвоєнням освітнього рівня бакалавр зі спеціальності 013 Початкова освіта. Бажаємо успішної самореалізації в професійній діяльності, подальшого особистісного та професійного розвитку!