Вакансії

Оголошення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
  1. Доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання – 1 ставка
  2. Доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти – 1 ставка
  3. Доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти – 0,5 ставки
  4. Доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти – 0,5 ставки
Вимоги до претендентів
  1.  Вимоги до осіб, які можуть претендувати на посаду доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання – 1 ставка:
Науковий ступінь кандидата педагогічних наук (доктора філософії) (спеціальність -теорія і методика  фізичного виховання) або  кандидата наук з фізичного виховання та спорту, або вчене звання професора (доцента) (за профілем кафедри), або почесне звання (Народний учитель, Заслужений учитель України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений тренер України, Заслужений майстер спорту України за умови наявності повної вищої освіти).
Стаж науково-педагогічної роботи або стаж педагогічної роботи у закладі вищої освіти не менше 5 років.
  1. Вимоги до осіб, які можуть претендувати на посаду доцента кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти – 1 ставка:
Науковий ступінь кандидата психологічних наук (доктора філософії) (за профілем кафедри) або  вчене звання професора (доцента) (за профілем кафедри), або почесне звання (Народний учитель, Заслужений учитель України, Заслужений працівник освіти України за умови наявності повної вищої освіти з психології у закладах освіти).
Стаж науково-педагогічної роботи або стаж педагогічної роботи у закладі вищої освіти не менше 5 років.
  1.  Вимоги до осіб, які можуть претендувати на посаду доцента кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти – 0,5 ставки:
Науковий ступінь кандидата педагогічних наук (доктора філософії) (за профілем кафедри) або  вчене звання професора (доцента) (за профілем кафедри), або почесне звання (Народний учитель, Заслужений учитель України, Заслужений працівник освіти України за умови наявності повної вищої освіти за профілем кафедри).
Стаж науково-педагогічної роботи або стаж педагогічної роботи у закладі вищої освіти не менше 5 років.
Перелік обов’язкових документів
Претендент на посади повинен подати наступний перелік документів:
заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
– особовий листок з обліку кадрів з фото та власноруч написану автобіографію;
– 2 фотокартки розміром 4×6 см;
– засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів коледжу чи нотаріально засвідчені) копії документів про освіту, наукові ступені, вчені звання;
– копія трудової книжки або документи, що посвідчують наявність стажу роботи на посадах науково-педагогічних працівників;
– список наукових праць за останні 5 років;
– згоду на обробку персональних даних.
Терміни подання документів для участі у конкурсному відборі
 Подача документів претендентами на посаду – 30 днів з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті коледжу (з 10 січня 2022 р. по 8 лютого 2022 р.)
Адреса коледжу: 39623, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33
Номери телефонів: (0536)75-84-70
Документи приймаються за адресою: 39623, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33, верхній корпус, відділ кадрів.
Час прийому документів: понеділок-п’ятниця з 8.00 до 16.30
Документи подаються претендентом особисто або поштою з поміткою «Відділ кадрів».