Антикорупційна діяльність

Уповноважена з антикорупційної діяльності Обласного коледжу “Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка” Полтавської обласної ради – Усатенко Віра Миколаївна.
        Уповноважена з антикорупційної діяльності підзвітна директору Коледжу.
Інформація про основні функції, повноваження, основні завдання та напрями діяльності антикорупційного уповноваженого
Роз’яснення Національного агентства стосовно заходів фінансового контролю
Інформація про утворені в організації регулярні та внутрішні канали для повідомлення про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення
Звіт уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за 2022 рік
Анонімне опитування здобувачів освіти, квітень 2023
НАКАЗИ ТА ПОЛОЖЕННЯ
Наказ  Національного агенства з питань запобігання корупції від 17.02.2020 р. №102/20
Наказ про визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції
План заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2023 рік
План заходів з протидії корупції у 2022 р.
Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка
Антикорупційна програма Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка
Положення про порядок запобігання і врегулюванню конфлікту потенційного та реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка
Положення про уповноважену особу з антикорупційної діяльності в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка