Акредитація

Експертні висновки про результати проведення акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців зі спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка

Експертні висновки про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фізична культура»
зі спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) освітнього ступеня бакалавр (першого рівня вищої освіти) у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка

Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Початкова освіта

Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Дошкільна освіта

Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Початкова освіта Бакалавр

Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Дошкільна освіта Бакалавр