Умови прийому

Наказ “Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році” від 11.10.2019 № 1285
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/2019/12/priyomunakaz11101912851203.pdf

Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році від 04.05.2020 № 591
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/2020/05/2020-05-08-nakaz-591-zmyny.pdf

Наказ “Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти України в 2020 році” від 30.10.2019 № 1350
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/fpo/01/22/umovy-fpo-2020.pdf

Наказ «Про внесення змін до наказу МОН України від 30 жовтня 2019 року №1350»
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-30-zhovtnya-2019-roku-1350-1