Розклади вступних випробувань

Розклад вступних іспитів для абітурієнтів, які вступають за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр на основі Повної загальної середньої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Розклад вступних іспитів для абітурієнтів, які вступають за освітньо професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Кваліфікованого робітника за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Розклад вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають за спеціальними умовами на навчання за освітнім ступенем Бакалавр на основі Повної загальної середньої освіти за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Розклад вступних фахових випробувань для абітурієнтів , які вступають на навчання за освітнім ступенем Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Розклад вступних фахових випробувань для абітурієнтів , які вступають на навчання за освітнім ступенем Бакалавр на основі освітнього ступеня Бакалавр за неспорідненими спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.11 Середня освіта (Фізична культура)